iMunis eDeska

Obec Kovářská

Úřední deska – Detail

Smlouva o poskytnutí návratné fin. výpomoci - kotlíková dotace

Značka: 51/20 Zveřejněno od: 17.8.2020 11:00:41 Zveřejnit do: 17.8.2023 11:00:41 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obec Kovářská Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Kovářská

Vyvěšeno od: 17.8.2020
Má být vyvěšeno do: 17.8.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 17.8.2020 11:00:41
Do: 17.8.2023 11:00:41

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.