iMunis eDeska

Obec Kovářská

Úřední deska – Detail

VV . opatření obecní povahy

Značka: 16/19 Zveřejněno od: 5.4.2019 10:36:07 Zveřejnit do: 31.12.2022 10:36:07 Typ: Opatření obecné povahy Původce: Ministerstvo Zemědělství Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Ministerstvo Zemědělství

Vyvěšeno od: 5.4.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – Obec Kovářská

Vyvěšeno od: 5.4.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.4.2019 10:36:07
Do: 31.12.2022 10:36:07

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.