iMunis eDeska

Obec Kovářská

Úřední deska – Detail

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ 2018

Značka: 7/19 Zveřejněno od: 18.7.2018 11:49:39 Zveřejnit do: 18.7.2021 11:49:39 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obec Kovářská Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 688 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Kovářská

Vyvěšeno od: 18.7.2018
Má být vyvěšeno do: 18.7.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.7.2018 11:49:39
Do: 18.7.2021 11:49:39

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.